29. - 30. června 2013 - Jubileum v Bad Staffelstein

Dvacáté jubileum Olympiády Adama Riese coby soutěže čtyř zemí bylo pěknou oslavou vzpomenuto i v rodišti tohoto věhlasného početního mistra v Bad Staffelstein v Bavorsku.

V sobotu 29. června 2013 se do tamního Městského muzea na pozvání starosty města Jürgena Kohlmanna sjeli mj. zainteresovaní zástupci všech v soutěži zúčastněných zemí, zástupci Svazu Adama Riese z Annabergu-Buchholz, a z Česka přijal pozvání spolu s delegací Podkrušnohorského gymnázia Most, vedenou jeho ředitelem Mgr. Karlem Vackem, i hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s manželkou.

V zajímavém programu, v němž nechybělo počítání, byl vyzdvižen význam soutěže i činnosti Svazu Adama Riese z hlediska vlivu na děti a mládež, jakož i z hlediska sjednocující se Evropy. Hlavními řečníky byli pan starosta Kohmann a ministerský pověřenec Dr. Edmund Neubauer. Organizátorům soutěže bylo poděkováno a o poutavý závěr v muzeu se svým vystoupením postaral Dr. Norman Bitterlich alias Adam Ries, když předvedl svou tradiční přednášku, která je každoročně součástí zahajovacího ceremoniálu finále čtyř zemí.

Po živé diskusi byla společnost pozvána na prohlídku města. Profesionální průvodce ji zahájil slovy:"Žijeme zde v bohem požehnané zemi", což v jejím průběhu ještě několikráte zopakoval. Po zhlédnutí krásného, upraveného absolutně čistého městečka kde každý každého s úsměvem pozdravil, kde je úcta k historii a tradici patrná na každém kroku a na jehož náměstí před radnicí se majestátně tyčí socha našeho krajana sv. Jana Nepomuckého, uctívaného zde jako patrona a ochránce, lze s průvodcem jen souhlasit.

Při společenském večeru v Hotelu Panorama v Niederfüllbach se v pěkné atmosféře hodnotilo uplynulé dvacetiletí, loučili se někteří dlouholetí kolegové, ale upevňovala se i dosavadní přátelství a vyhlíželo se do budoucna.

Společná snídaně v rodině učitele matematiky a organizátora bavorské části soutěže Erika Sinne, slavnostní setkání zakončila.

"Nashledanou na podzim..." připomínali na rozloučenou hlavní představitelé olympiády Dorit Friedemann a Dr. Norman Bitterlich.

To už se bude připravovat jednadvacátý ročník!

Autoři: Brigita Janovská (text), Mgr. Michal Smatana (foto)